കാനഡയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 28,596 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

86

ജൂലൈ 24-30 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ, കാനഡയിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി (പിഎച്ച്എസി) 28,596 പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പിഎച്ച്എസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച്, കാനഡയിലെ മൊത്തം കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും എണ്ണം യഥാക്രമം 4,084,728, 42,901 എന്നിവയിൽ എത്തിയതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആഴ്‌ചയിലെ പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് ശരാശരി 13.6 ശതമാനമാണ്, കൂടാതെ 100,000 ആളുകൾക്ക് പ്രതിദിന പരിശോധനകൾ 69 ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രൈമറി സീരീസും ഒന്നോ അതിലധികമോ കോവിഡ് -19 വാക്സിനുകളും ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശന നിരക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചിരട്ടി കുറവാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മരണനിരക്ക് അഞ്ചിരട്ടി കുറവാണെന്നും ആരോഗ്യ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

Share this story