കനത്ത മഴ: 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; 2 ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്

heavy rain
 തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നാളെ (13) ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തുശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട്.

Share this story