ആരാണ് സിസ തോമസിനെ ടെക് സർവകലാശാല വിസിയായി ശുപാർശ ചെയ്തത്; ഗവർണർക്ക് എതിരെ ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതി

 ആരാണ് സിസ തോമസിനെ ടെക് സർവകലാശാല വിസിയായി ശുപാർശ ചെയ്തത്; ഗവർണർക്ക് എതിരെ ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതി
 കൊച്ചി: കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല താത്ക്കാലിക വിസി നിയമനത്തില്‍ ചാന്‍സലറായ ഗവർണർക്ക് എതിരെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി. താത്ക്കാലിക വൈസ് ചാന്‍സലറായി ഡോ. സിസ തോമസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെനന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം. ഇവരുടെ പേര് ആരാണ് നിർദേശിച്ചതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന സിസ തോമസിനെ താൽക്കാലിക വിസിയായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന സിസ തോമസിനെ കെടിയുവിന്റെ ആക്ടിംഗ് വിസിയായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ കേരള സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി പ്രകാരം പ്രോ വിസിയെ പകരക്കാരനായി ചാൻസലർ ശുപാർശ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൽക്കാലിക വിസിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് യുജിസി (യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ) ചട്ടങ്ങളോ പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വിസി താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.വൈസ് ചാൻസലർ പദവി നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും സെലക്ഷൻ ആൻഡ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് സംയുക്ത പരീക്ഷ നടത്താൻ നിർദേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു

Share this story