മഴ ശക്തം: 7 നദികളിൽ പ്രളയസാധ്യത

 മഴ ശക്തം: 7 നദികളിൽ പ്രളയസാധ്യത
 തിരുവനന്തപുരം:  കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ  തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ നദികളിൽ പ്രളയസാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.  നിലവിൽ അപകടനില കടന്ന് ഒഴുകുകയാണ് മണിമലയാർ. വാമനപുരം , കല്ലട, കരമന അച്ചൻകോവിൽ ,പമ്പ നദികളിൽ  മഴ കനത്താൽ  പ്രളയസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ജലകമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ നിറയുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും കേന്ദ്രജലകമ്മീൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സിനി മനോഷ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 55 കീ.മി വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Share this story