ഐസിസിയുടെ എലൈറ്റ് പാനലിൽ നിന്ന് 19 വർഷത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അമ്പയർ അലീം ദാർ രാജിവെച്ചു

 ഐസിസിയുടെ എലൈറ്റ് പാനലിൽ നിന്ന് 19 വർഷത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അമ്പയർ അലീം ദാർ രാജിവെച്ചു
 ഐസിസിയുടെ എലൈറ്റ് പാനലിൽ നിന്ന് 19 വർഷത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അമ്പയർ അലീം ദാർ രാജിവെച്ചു. നാല് ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 435 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ 54 കാരനായ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു.  "അന്താരാഷ്ട്ര അമ്പയറായി തുടരാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും.. 19 വർഷത്തിന് ശേഷം പാനലിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനുള്ള പാതയിലാണ്... ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായ സമയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി."-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Share this story