താങ്ങുവില ഉറപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജനുവരി 31-ന് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം

285


തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് കേന്ദ്രം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 31ന് 'വിരോധ് ദിവസ്' ആചരിക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ബികെയു) ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. എംഎസ്പി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം ഇതുവരെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയോ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലഖിംപൂർ ഖേരി സംഭവത്തിൽ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട സഹമന്ത്രിയെ സർക്കാർ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. സിംഗു അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ബികെയു നേതാവ് യുധ്വീർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.


ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 31ന് ‘വിരോധ് ദിവസ്’ ആചരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബികെയു വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Share this story