അമൃത്പാൽ സിങ്ങിനെതിരായ എഎപി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും

 അമൃത്പാൽ സിങ്ങിനെതിരായ എഎപി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും 
 വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ തലവൻ അമൃതപാൽ സിങ്ങിനെതിരായ എഎപി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾ. പഞ്ചാബ് പോലീസ് തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിംഗ് പറഞ്ഞു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോകുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രവ്‌നീത് സിംഗ് ബിട്ടു വിമർശിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ഹർജിത് സിംഗ് ഗ്രെവാളും പോലീസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുവെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

Share this story