ബജാജ് ഓട്ടോ ചെയർമാൻ നിരജ് ബജാജ് 252.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുംബൈയിൽ കടലിനഭിമുഖമായ ട്രിപ്ലക്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കി

ബജാജ് ഓട്ടോ ചെയർമാൻ നിരജ് ബജാജ് 252.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുംബൈയിൽ കടലിനഭിമുഖമായ ട്രിപ്ലക്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കി
 ബജാജ് ഓട്ടോ ചെയർമാൻ നിരജ് ബജാജ് 252.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുംബൈയിലെ മലബാർ ഹില്ലിൽ കടലിനഭിമുഖമായ ട്രിപ്പിൾസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങി. 29, 30, 31 നിലകളിലായി 18,008 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ട്രിപ്ലക്‌സിൽ  എട്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്‌ലോട്ടുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. 'ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരം' എന്നാണ് ട്രിപ്പിൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

Share this story