ഭവാനിസാഗർ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് 25,000 ക്യുസെക്‌സ് വെള്ള൦ തമിഴ്‌നാട് തുറന്നുവിട്ടു

85

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭവാനിസാഗറിലേക്കുള്ള ശരാശരി നീരൊഴുക്ക് 19,000 ക്യുസെക്‌സായി വർധിച്ചതിനാൽ 25,000 ക്യുസെക്‌സ് മിച്ചജലം ശനിയാഴ്ച ഭവാനി നദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു. ഭവാനി നദിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവാനിസാഗറിന്റെ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ (എഫ്ആർഎൽ) 105 അടിയാണെങ്കിൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തേക്ക് റിസർവോയറിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് 102 അടിയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെ ജലനിരപ്പ് 102 ൽ എത്തി.  അതിനാൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. 6,113 ക്യുസെക്‌സ് മിച്ചജലം ഒഴുക്കിവിടുകയും കാലാനുസൃതമായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ശനിയാഴ്ചയോടെ സംഭരണിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 25,000 ക്യുസെക്‌സ് ആയി.

Share this story