എഐഎഡിഎംകെ പ്രസീഡിയം ചെയർമാനായി തമിഴ് മഗൻ ഹുസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

314


വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പാർട്ടി ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തമിഴ് മഗൻ ഹുസൈനെ അഖിലേന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (എഐഎഡിഎംകെ) പ്രസീഡിയം ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രസീഡിയം താൽക്കാലിക ചെയർമാനായിരുന്നു.

അതിനിടെ, അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (എഐഎഡിഎംകെ) ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ 23 പ്രമേയങ്ങളും തള്ളി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ അടുത്ത ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം 2022 ജൂലൈ 11ന് രാവിലെ 9.15ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി എഐഎഡിഎംകെ പ്രസീഡിയം ചെയർമാൻ തമിഴ് മഗൻ ഹുസൈൻ അറിയിച്ചു. പ്രമേയങ്ങൾ നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഇരട്ടനേതൃത്വം തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒ പനീർശെൽവം അനുകൂലികൾ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

Share this story