നടിയും മോഡലുമായ മാനുഷി ചില്ലാറിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

news
ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രനടിയും മോഡലുമായ മാനുഷി ചില്ലാറിന്  ഇന്ന് പിറന്നാൾ . 2017 -ലെ മിസ് വേൾഡ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മോഡലാണ് മാനുഷി ചില്ലാർ . ഈ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയും 2000 -ൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര വിജയച്ചതിനുശേഷം ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയുമാണ് മാനുഷി.
 

Share this story