മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍ ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റി

മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍ ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റി
 ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍ ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റി. ബരൗനി ഗ്വാളിയോര്‍ എക്‌സ്പ്രസിന്‍റെ രണ്ട് കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. അപകടം നടക്കുന്ന സമയം 
 കോച്ചുകളില്‍ യാത്രക്കാര്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.

Share this story