28,867 പുതിയ കേസുകൾ , ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നു

243

പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 29 ശതമാനമായി ഉയർന്നതിനാൽ 28,867 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുമായി ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് അണുബാധയുണ്ടായി, നടത്തിയ ഓരോ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലും ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇ​ന്ന് 31 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

Share this story