Times Kerala

 ലാവാ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലേസ് കർവ് 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു

 
 ലാവാ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലേസ് കർവ് 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു
 

ഇന്ത്യയിലെ മുനിര സ്‌മാട്ട്‌ഫോ ബ്രാഡായ ലാവ ഇ്റനാഷണ, സ്മാട്ട്‌ഫോ ബ്ലേസ് കവ് 5G അവതരിപ്പിക്കുന്നു, മിഡ് റേഞ്ച് സ്‌മാട്ട്‌ഫോ സെഗ്‌മെ്റിനെ പുനനിവചിക്കുന്ന ഇതി തടസ്സമില്ലാത്ത മട്ടിടാസ്‌ക്കിങ്ങിനായി സെഗ്‌മെന്റിലെ മികച്ച 8GB LPDDR5 റാം, സെഗ്‌മെ്റി ആദ്യമായി UFS 3.1 128GB/256GB ്റേണ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുണ്ട്. ഈ കോമ്പിനേഷ 100% വരെ വേഗതയേറിയ ആപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് നിരക്ക് നകുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും നകുന്ന മിന്ന വേഗത്തിലുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെസിറ്റി 7050 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഉപകരണത്തിന് 570K+ എന്ന സെഗ്‌മെ്റിലെ മികച്ച്റുട്ടു സ്‌കോ ഉണ്ട്. അതി്റെ വില വിഭാഗത്തി ഗെയിമിംഗിനും ആപ്പ് അനുഭവങ്ങക്കുമായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങ ക്രമീകരിക്കുന്നു. 17,999 രൂപ മുത ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കക്ക് അസാധാരണമായ മൂല്യവും പ്രകടനവും നകാനുള്ള ലാവയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ബ്ലേസ് കവ് 5G.

ഉപയോക്താക്കക്ക് ഇമ്മേഴ്‌സീവ് വിഷ്വ അനുഭവങ്ങ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വൈഡ്‌വി L1 പിന്തുണയോടെയുള്ള സെഗ്‌മെന്റിലെ മികച്ച 16.94cm (6.67") 120 ഹെട്‌സ് 3D വ്ഡ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പ്രീമിയം AG ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ഡിസൈനോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, കൂടാതെ 64MP പ്രൈമറി റിയ ക്യാമറ (സോണി സെ) LED ഫ്ലാഷോടുകൂടിയ 8MP ട്രാവൈഡും 2MP മാക്രോയും സപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. 32MP മുക്യാമറയാണ് ഇതി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തവും വിശദവുമായ സെഫിക ഉറപ്പാക്കുന്നു. ലാവ ബ്ലേസ് കവ് 5G രണ്ട് കള വേരിയ്റുകളി ലഭ്യമാണ് - അയ ഗ്ലാസ്, വിരിഡിയ ഗ്ലാസ്.

കൂടാതെ, ഡോബി അറ്റ്‌മോസ് പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുക ബ്ലേസ് കവ് 5G- ഉണ്ട്. ഇത് മികച്ച ഓഡിയോ നിലവാരം നകുന്നു.

ലാവ ഇ്റനാഷണലി്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ട ശ്രീ. സുനി റെയ്‌ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "സ്‌മാട്ട്‌ഫോ വ്യവസായത്തിലെ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിംഗി്റെ ശക്തിയാണ് ബ്ലേസ് കവ് 5G കാണിക്കുന്നത്. സബ്-20K വില പരിധിയിലെ ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഞങ്ങ ബ്ലേസ് സീരീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കക്ക് ലോകോത്തര അനുഭവം നകുക എന്നതാണ്."

മികച്ച ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നകാനുള്ള ലാവയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി, ബ്ലേസ് കവ് 5G ബോട്ട് വെയറുക ഇല്ലാത്തതും പരസ്യരഹിതവും ആയ ആഡ്രോയിഡ് 13-ലാണ് പ്രവത്തിക്കുന്നത്. ആഡ്രോയിഡ് 14, 15 എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഉറപ്പായ അപ്‌ഗ്രേഡുകപ്പെടെയുള്ള പതിവ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയ അപ്‌ഡേറ്റുക, മൂന്ന് വഷത്തേക്ക് ത്രൈമാസ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകക്കൊപ്പം ലാവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബ്ലേസ് കവ് 5G- ശക്തമായ 5000 mAh (ടൈപ്പ്) ലി-പോളിമ ബാറ്ററി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 33W ചാ ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗ ചാജിംഗിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ബ്ലേസ് കവ് 5G, Amazon.in, ലാവ ഇ-സ്റ്റോ, ലാവ റീട്ടെയി നെറ്റ്‌വക്ക് എന്നിവിടങ്ങളി മാച്ച് 11-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മുത വാങ്ങാ ലഭ്യമാകും.

സൗജന്യ സവീസ് @ വീട്ടി തന്നെ

കൂടുത സൗകര്യത്തിനും മനസ്സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി, വാറ്റി കാലയളവി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങ ഉണ്ടായാ, ബ്ലേസ് കവ് 5G ഉപയോക്താക്കക്ക് ലാവ 'സൗജന്യ സവീസ് @ വീട്ടി തന്നെ' വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വിലയും ലഭ്യതയും:

മോഡ

വേരിയ്റുക

വില

ലഭ്യത

പ്ലാറ്റ്ഫോം

ലാവ ബ്ലേസ് കവ് 5G

8+8*GB/128GB

17,999/- രൂപ

11 മാച്ച് 2024

ലാവ ഇ-സ്റ്റോ

ആമസോ

ലാവ റീട്ടെയി നെറ്റ്‌വക്ക്

8+8*GB/256GB

18,999/- രൂപ

Related Topics

Share this story