Times Kerala

 PhonePe, മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു 

 
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് SIP നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് UPI അധിഷ്ഠിത ഓട്ടോപേ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച് PhonePe
 

ഇന്ത്യയിലെ മുനിര ഡിജിറ്റ പേയ്‌മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ PhonePe, ടെ രഹിത മോട്ടോഷുറസ് പുതുക്കലുകളി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സംയോജിത മട്ടിമീഡിയ ബ്രാഡ് കാമ്പെയ്‌ ആരംഭിക്കുന്നതായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യ മുഴുവ ഉള്ള ഈ കാമ്പെയ്‌ ഘട്ടം തിരിച്ച് മൊത്തം എട്ട് പരസ്യ ചിത്രങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കും. ഇപ്പോ അസന്തുഷ്ടമായ വാങ്ങ അനുഭവം നകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്പന പിച്ചുക കാരണം ഉപഭോക്താക്ക അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന യഥാത്ഥ, ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഈ കാമ്പെയ്‌ വഴി PhonePe ടെ ഇല്ലാതെ മോട്ടോഷുറസ് പുതുക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

PhonePe പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ മോട്ടോഷുറസ് പുതുക്കലുകക്കായി കാറ്റഗറി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിലും ഡ്രൈവിംഗ് പരിഗണനയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ കാമ്പെയ്‌, പരമ്പരാഗതമായി തങ്ങക്ക് ബൈക്ക്, കാഷുറസ് വിക്കുന്ന രീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആമി ഖാനും ആലിയ ഭട്ടും അഭിനയിച്ച വടക്ക വിപണികളിലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത ക്രിയേറ്റീവുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേ സമയം തമിഴ്നാട്, കണാടക, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ ദക്ഷിണ വിപണികളി ദുമാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

PhonePe ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്ക അനാവശ്യ വിപ്പന കോളുകളും മറ്റ് പരിമിതമായ ഓപ്‌ഷനുകളും എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ഹാട്ട്ഡ് സീരീസ് ഫിലിമുക എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ബൈക്ക്, കാഷുറസ് ഉപ്പന്നങ്ങ  മികച്ച വില നകി തിരഞ്ഞെടുക്കാ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന വൈവിധ്യമാന്ന ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. വാങ്ങാ താല്പര്യമുള്ളവക്ക് ഏതെങ്കിലും ആഡ്-ഓണുക ഡിഫോട്ടായി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് പകരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇത് നകുന്നു. ഒരിക്ക ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാ, ഇഷുറസ് തക്ഷണം പുതുക്കും, അതിന് ഒരു വ്യക്തിഗത പരിശോധന ആവശ്യമില്ല, ഒപ്പം ഇത് മിതമായ നിരക്കി ലഭ്യമാണ്. ബ്രാഡിന്‍റെ ബോധപൂവമായ ഈ നിലപാട്, വാങ്ങ അനുഭവത്തെ ലളിതവും എളുപ്പവും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്തതുമാക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ PhonePe-യെ ഈ വിഭാഗത്തി വേറിട്ട് നിത്തുന്നു.

ഈ പുതിയ ബ്രാഡ് കാമ്പെയ്‌നിന്‍റെ സമാരംഭത്തി സംസാരിച്ച PhonePe ബ്രാഡ് മാക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ട രമേഷ് ശ്രീനിവാസ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകരമാണ്, “ഞങ്ങളുടെ സമീപകാല ഉപഭോക്തൃ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇഷുറസ് വ്യവസായത്തിലെ നിലവിലെ ചില വെല്ലുവിളിക തിരിച്ചറിയാ ഞങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞു. അനാവശ്യ വിപ്പന കോളുകളോ ​​അനാവശ്യ ആഡ്-ഓണുകളോ ഒക്കെ പൊതുവായി ​​​ഉപഭോക്താക്കളി അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപഭോക്തൃ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുക അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോട്ടോഷുറസ് കാമ്പെയ്‌ സൃഷ്ടിച്ചു. PhonePe-യി, ആവശ്യപ്പെടാത്ത വിപ്പന കോളുക നേരിടുന്നത് മൂലം ഉപഭോക്താക്കക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങ ഇല്ലാതാക്കി, അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമികിയിരിക്കുന്ന 'ടെ-രഹിത ഇഷുറസ്' എന്ന ഉപ്പന്ന വാഗ്ദാനം ഞങ്ങ പാലിക്കുന്നു. 360 മീഡിയ മിക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് വടക്ക, ദക്ഷിണേന്ത്യ വിപണികളി ഒന്നല്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാമ്പെയ്‌നുക ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പ്രാദേശികവക്കരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ബ്രാഡ് സമീപനവും ഞങ്ങ തുടന്നു.

Related Topics

Share this story