പൂച്ചക്കുട്ടികളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ അസംബ്ലിയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയില്ല, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരും: വി ഡി സതീശൻ

grgrg4ret


പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. "സമാധാനപരമായി നിയമസഭ സമ്മേളിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെപ്പോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചകളും നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഭാഗമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല", സതീശൻ പറഞ്ഞു.

തലശ്ശേരി രൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ബിജെപി അനുകൂല പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെയും സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. "ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന റബ്ബർ കർഷകരുടെ ആവലാതികളിൽ നിന്നാണ് പിറന്നത്. അത് വൈകാരിക പ്രതികരണമായിരുന്നു, അതിന് മറ്റ് മാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. റബ്ബർ കർഷകർക്ക് സർക്കാർ ഒരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ, അത് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Share this story