മുച്ചക്രവാഹനം ; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 'സിക്ക് റൂം' ഉറപ്പാക്കണം:  ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷൻ
 സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി  ബോര്‍ഡിലെ  അംഗങ്ങളായ ജില്ലയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ  ലോട്ടറി വില്പ്പനക്കാര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി മുച്ചക്രവാഹനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.   ഏപ്രില്‍ 20നകം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.  അപേക്ഷ ഫോറത്തിന് ജില്ലാ   ക്ഷേമനിധി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം.   ഫോണ്‍ : 0474 2744447.

Share this story