സ്‌കോള്‍ കേരള ഡിസിഎ ഏഴാം ബാച്ച് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

 സ്‌കോള്‍ കേരള ഡിസിഎ ഏഴാം ബാച്ച് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി
 സ്‌കോള്‍ കേരള ഡിസിഎ ഏഴാം ബാച്ചിന്റെ 2022 നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍, 2023 ജനുവരി മാസങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെയും സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഉത്തരകടലാസ് , പുനര്‍നിര്‍ണയം, സ്‌ക്രൂട്ടിണി, ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നിവയ്ക്ക് മാര്‍ച്ച് 25 വരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.scolekerala.org എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോണ്‍ : 0471 2342950,2342369. 

Share this story