സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ്: മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഹോംപതിയും എല്ലാം ചേർത്ത് ചികിത്സ ; വ്യാജ ഡോക്ടർ തലശ്ശേരിയിൽ പിടിയിൽ
 സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ഡോക്ടർ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയതായി വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Share this story