സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല

gold rate
തിരുവനന്തപുരം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. ഗ്രാ​മി​ന് 4,855 രൂ​പ​യി​ലും പ​വ​ന് 38,840 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​വ​ന് 240 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് വി​ല മാ​റാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. 

Share this story