എം കെ രാഘവൻ എംപിക്ക് മലബാർ പര്യടനം വൻ വിജയമാക്കിയതിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ശശി തരൂർ

376തന്റെ മലബാർ പര്യടനം വൻ വിജയമാക്കിയതിന് എം കെ രാഘവൻ എംപിക്ക് ശശി തരൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു. കനത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തന്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മലബാർ പര്യടനം വിജയിപ്പിച്ചതിന് സുഹൃത്തിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും തരൂർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയെയും യു.ഡി.എഫിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അനൗദ്യോഗിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തരൂരിന്റെ മലബാർ പര്യടനം ഇല്ലാതാക്കാൻ പാർട്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എംകെ രാഘവൻ ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. രാഘവന്റെ ഇടപെടൽ തരൂർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങുകൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകി. ശശി തരൂരിനെ തടയാൻ മറുഭാഗം പരമാവധി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, തിരുവനന്തപുരം എംപിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം അവരുടെ ശ്രമം പാഴാക്കി.

Share this story