ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

78


 ഇടുക്കി:  കനത്ത മഴയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നേരിയ ശമനമുണ്ടെങ്കിലും മഴ ഭീഷണി തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ  സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിൽ ജാഗ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  വെള്ളം നിറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡാമുകളിൽ തുടരുന്നത്.

 ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് വെള്ളം നിറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജലനിരപ്പ്  ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ 2381.53 അടിയിൽ എത്തിയതോടെയാണ്. ഡാമിൽ റെഡ് അലർട്ട് ജലനിരപ്പ് 2482.53  അടിയെത്തിയാൽ പുറപ്പെടുവിക്കും.

Share this story