റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മദ്യശാലകൾക്ക് അവധി

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മദ്യശാലകൾക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ബെവ്കോ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മദ്യശാലകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്തയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Share this story