സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് നിയമനം

 നഴ്‌സ് ഒഴിവ്; അഭിമുഖം 30ന്
പാലക്കാട്: കുഴല്‍മന്ദം ഗവ. ആശുപത്രിയില്‍ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് തസ്തികയില്‍ താത്ക്കാലിക നിയമനം. യോഗ്യത പ്ലസ് ടു പാസായ ജി.എന്‍.എം, ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് / തത്തുല്യം. കേരള നഴ്‌സിംഗ് കൗണ്‍സില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധം. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തിപരിചയമുള്ള കുഴല്‍മന്ദം ബ്ലോക്ക് പരിധിയില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പ്രായപരിധി 18-45 വയസ്സ്. അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ബാധകമായ ഇളവ് അനുവദിക്കും. രേഖകള്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ സമയത്ത് നല്‍കണം. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് രാവിലെ 10 ന് ആശുപത്രിയില്‍ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

Share this story