മാരി സെൽവരാജിന്റെ പുതിയ ചിത്രം വാഴൈ: ചിത്രീകരണം തൂത്തുക്കുടിയിൽ ആരംഭിച്ചു

339


മാമന്നന് ശേഷം സംവിധായകൻ മാരി സെൽവരാജ് തന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ടിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതിന് വാഴൈ എന്ന് പേരിട്ടു. ചിത്രത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളും നിഖില വിമലിനൊപ്പം കലൈയരസനും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ തൂത്തുക്കുടിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു, അവിടെ ഉദയ്നിധി സ്റ്റാലിൻ പൂജയെ സന്ദർശിച്ച് ആദ്യ ക്ലാപ്പ് നിർവഹിച്ചു. ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമായി ചേർന്ന് മാരി സെൽവരാജ് തന്നെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Share this story