Times Kerala

 HDFC ബാങ്ക് പരിവർത്തൻ 19.6 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻ്റുകളുമായി സോഷ്യൽ സെക്ടർ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പിന്തുണയേകുന്നു

 
HDFC ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെയും വർഷത്തിലെയും സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ (ഇന്ത്യൻ GAAP)
 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യമേഖലാ ബാങ്കായ HDFC ബാങ്ക് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പരിവർത്തൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർഷം, സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് മേഖലയിലെ 41 ഇൻകുബേറ്ററുകൾക്കും ആക്സിലറേറ്ററുകൾക്കും പ്രത്യേക കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 170 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മൊത്തം 19.6 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻ്റുകൾ ലഭിക്കും.

ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം NITI ആയോഗിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് സംരംഭമായ അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ നവീനത, സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ, കൃഷിയും സുസ്ഥിര ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും, ലഭ്യവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസവും ഉപജീവനവും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ലിംഗ വൈവിധ്യവും ഉൾപ്പെടുത്തലും എന്നിവയിലാണ് 2024-ലെ ഗ്രാൻ്റുകൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ഹരിയാന എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് ഗ്രാൻ്റുകൾ ലഭിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. 170 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ 60-ലധികം ടയർ II/III നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

“ഞങ്ങളുടെ പരിവർത്തൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം സാമൂഹിക നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ മികച്ച പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസന ആവശ്യകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ് പുതിയമാറ്റങ്ങൾ. തന്ത്രപരമായ സഹകരണങ്ങളിലൂടെയും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും, പ്രധാന മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള നൂതന സാമൂഹിക സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ആത്യന്തികമായി എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഭാവിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.” HDFC ബാങ്ക്, സി.എസ്.ആർ. മേധാവി ശ്രീമതി നുസ്രത്ത് പത്താൻ പറഞ്ഞു

ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിലെ HTIC, ഐ.ഐ.ടി റോപ്പറിലെ അവാധ്, ടി-ഹബ് (ഹൈദരാബാദ്), FITT - IIT ഡൽഹി, IISER ലെ RISE ഫൗണ്ടേഷൻ (കൊൽക്കത്ത), VJTI (മുംബൈ), ഫോർജ് ഫോർവേഡ് (കോയമ്പത്തൂർ), NIFTEM-ലെ NTIBIF (കിൻഡ്‌ലി) തുടങ്ങിയ മുൻനിരയിലുള്ളതും വളർന്നുവരുന്നതുമായ ഇൻകുബേറ്ററുകൾക്കാണ് ഗ്രാൻ്റുകൾ ലഭിച്ചത്. നോഡൽ ഏജൻസികളായ RBI-H, MoFPI, NSDC, ഗോവ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് മിഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹൈ-ഇംപാക്ട് ട്രാക്കുകളിൽ ചിലത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഈ ഇൻകുബേറ്ററുകൾ വഴി, ഗ്രാൻ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാമ്പത്തിക മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നൂതനമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു .

"നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ മികച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇൻകുബേറ്ററുകളേയും ആക്സിലറേറ്ററുകളേയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, മുഴുവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്- HDFC ബാങ്ക് പരിവർത്തൻ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ഗ്രാൻ്റുകളിലൂടെ, അർത്ഥവത്തായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും എല്ലാവർക്കും മികച്ച ഭാവി സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ നൂതന സംരംഭങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. HDFC ബാങ്ക്, ട്രഷറി ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി, ശ്രീ. അരൂപ് രക്ഷിത് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ, പരിവർത്തൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിൻ്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, രാജ്യവ്യാപകമായി 120-ലധികം ഇൻകുബേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 400-ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന പിന്തുണയാണ് ഈ സംരംഭം.

Related Topics

Share this story