മത്സ്യവിപണനത്തിന് മുച്ചക്രവാഹനം, ഇൻസുലേറ്റഡ് വാഹനം; അപേക്ഷിക്കാം

കോഴിക്കോട് ഗവ: ലോ കോളേജിൽ സീറ്റൊഴിവ് ; ജൂൺ ആറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം
 കോട്ടയം: പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പാദ യോജന പ്രകാരം മത്സ്യ വിപണനത്തിനുള്ള ഐസ് ബോക്‌സുള്ള മുച്ചക്രവാഹനം, ഇൻസുലേറ്റഡ് വാഹനം എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മുച്ചക്രവാഹനത്തിനായി ത്രീവീലർ ലൈസൻസുള്ള രജിസ്റ്റേഡ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി/അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വനിത അപേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതി തുക. പദ്ധതി തുകയുടെ 40 ശതമാനം സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും. 60 ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമാണ്.
മത്സ്യവിപണനത്തിന് ദിവസേന മൂന്നു ടൺ മത്സ്യം കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള ഇൻസുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് ചെലവ്. യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനം  സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും. 60 ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമാണ്.
അപേക്ഷ മാർച്ച് 25നകം നൽകണം.  വിശദവിവരം മത്സ്യഭവനുകളിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: കോട്ടയം ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് - 0481 2566823, വൈക്കം മത്സ്യഭവൻ-04829 291550, കോട്ടയം മത്സ്യഭവൻ-0481 2434039, പാലാ മത്സ്യഭവൻ -0482 2299151

Share this story