അബുദാബിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സൗജന്യ വിമാന ടിക്കറ്റ്

PLANE
അബുദാബി: അബുദാബി ആരോഗ്യ സേവന വിഭാഗമായ സേഹ കൊവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരോടുള്ള ആദരവായി സൗജന്യ വിമാന ടിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നു . ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം  സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭിക്കും. സേഹ സൗജന്യ വിമാന ടിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് മടങ്ങാനാണ് . 
2022 ജൂണ്‍ വരെ ഈ ആനുകൂല്യം നിലവിലുണ്ടാവും. കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം വഴി ഏത് ദിവസമാണ് നാട്ടില്‍ പോകേണ്ടതെന്ന് ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്‌സില്‍ അറിയിച്ചാല്‍ യാത്രയ്ക്കായുള്ള ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
 

Share this story