ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ യുഎൻ പ്രതിനിധിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനായി രുചിര കാംബോജ് ന്യൂയോർക്കിലെത്തി

38

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനായി അംബാസഡർ രുചിര കാംബോജ് എത്തി. ന്യൂയോർക്കിലെ ലോക ബോഡിയുടെ ആസ്ഥാനത്തെ  രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രതിനിധി ആണവർ.

1987 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് (ഐഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥയായ കംബോജ് ഭൂട്ടാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദൂതനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂട്ടാൻ രാജ്യത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ അംബാസഡറാണ് രുചിര കാംബോജ്.

Share this story