കിവിപ്പഴം കഴിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം

വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഉറവിടം

വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഉയർന്ന ഉറവിടമാണ് കിവി. ഇതിൽ 154 ശതമാനം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ശക്തമായ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ

കിവിപ്പഴത്തിൽ സെറോടോണിൻ എന്ന സംയുക്തം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. തലച്ചോറിലെ സെറോടോണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാനസികാവസ്ഥയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

അർബുദം തടയാൻ

കിവിപ്പഴത്തിലെ നാരുകളും ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളും ആമാശയം, കുടൽ, വൻകുടൽ എന്നിവയിലെ അർബുദങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കിവികൾ സഹായിക്കുന്നു. കിവികളിൽ ലയിക്കാത്തതും ലയിക്കുന്നതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

നാരുകൾ ധാരാളം

കിവികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ലയിക്കുന്നതും മൂന്നിൽ രണ്ട് ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

കൂടുതൽ അറിയാൻ

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ