സീതപ്പഴം ഗർഭകാലത്തും കഴിക്കാം; ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്

മനം പിരട്ടലിനെ ഇല്ലാതാക്കും

സീതപ്പഴത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ, ബി 6 എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിന്‍റെ വളർച്ചക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇതിലെ വിറ്റാമിൻ ബി 6 ഗർഭകാലത്തുണ്ടാവുന്ന മനം പിരട്ടലിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

ഫൈബറിന്റെ കലവറ

ഫൈബർ കലവറയാണ് സീതപ്പഴം. ഗര്‍ഭകാലത്തുണ്ടാവുന്ന മലബന്ധം പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ദഹന പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കസ്റ്റാര്‍ഡ് ആപ്പിളിലെ വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ചർമ്മത്തിന്റെ വികാസത്തിന്

ഈ രണ്ട് വിറ്റാമിനുകളും കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകളുടെയും മുടിയുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും വികാസത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഹിമോഗ്ലോബിന്‍റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഗർഭകാലത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിന്‍റെ അളവിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കാം. ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സീതപ്പഴം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ അറിയാൻ

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ