വിളർച്ച തടയാൻ ഈ സൂപ്പർ ഫുഡുകൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ

ഇലക്കറികൾ

പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ കെ, വിറ്റാമിൻ ബി എന്നിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് ഇലക്കറികൾ. വിളർച്ചയുള്ളവർ ചീര ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് നികത്തുന്നു.

പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ

അടുത്തതാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. ബീൻസ്, ചെറുപയർ, പയർ, സോയാബീൻ, കടല എന്നിവ പോഷക സമൃദ്ധമാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം ഇരുമ്പിന്റെ അംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വിളർച്ച തടയുന്നു.

മത്തങ്ങ

ഇരുമ്പിന്റെ മികച്ച സ്രോതസായ മത്തങ്ങ കഴിക്കുന്നത് വിളർച്ചയുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്. മത്തങ്ങ, എള്ള്, ഫ്ലാക്സീഡ് എന്നിവ ഇരുമ്പിന്റെ സ്രോതസുകളാണ്. ഇതിൽ, സസ്യ പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ അറിയാൻ

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ