ഓർമ്മ ശക്തി കൂട്ടാൻ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അഞ്ച് സൂപ്പർ ഫുഡുകൾ

ഒന്ന്

അവശ്യ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ (ഇഎഫ്എ) ശരീരത്തിന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് അവ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കണം. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒമേഗ -3 കൊഴുപ്പുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഇപിഎ, ഡിഎച്ച്എ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ എണ്ണമയമുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

രണ്ട്

ധാരാളം ആന്റിയോക്‌സിഡന്റ്‌സ് അടങ്ങിയ ബ്ലൂബെറി തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന കേടിനെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇത് ഓർമശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും നൽകും.

മൂന്ന്

ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ മികച്ചതാണ് കാപ്പി. കാപ്പിയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കഫീൻ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കും. ഡോപാമൈൻ പോലെയുള്ള ചില നല്ല ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും കഫീൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

നാല്

കോളിൻ എന്ന വൈറ്റമിന്റെ കലവറയാണ് മുട്ട. ഓർമ ശക്തി നില നിറുത്തുന്ന കോശങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിന് ഈ വൈറ്റമിൻ അത്യാവശ്യമാണ്. വിറ്റാമിനുകൾ ബി 1, ബി 3, കോളിൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബി വിറ്റാമിനുകൾ തലച്ചോറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അഞ്ച്

മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോളിൻ, തലച്ചോറിന്റെ ഓർമശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അസറ്റൈൽ കോളിൻ എന്ന രാസവസ്തുവിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.