സൗജന്യ പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകള്‍

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കോഴിക്കോട് പ്രീ-എക്‌സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പി.എസ്.സി യുടെ വിവിധ മല്‍സര പരീക്ഷകള്‍ എഴുതാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കായി സൗജന്യ കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകള്‍ നടത്തും. പട്ടിക ജാതി/വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും, ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്റ്റൈപന്റ് ലഭിക്കും. ആറ് മാസമായിരിക്കും പരിശീലന കാലാവധി. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ പൂര്‍ണ്ണ വിലാസം, ജാതി, വരുമാനം, യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം ഒക്ടോബര്‍ 10 നകം പ്രീ-എക്‌സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റര്‍, യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിനു സമീപം, ഈസ്റ്റ് ഹില്‍, കോഴിക്കോട്-5 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കുകയോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണം. അപൂര്‍ണ്ണമായി അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

Share this story