സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി

കൊച്ചി: സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി. 200 രൂപയാണ് പവൻ ഇന്ന് വർധിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചയും ഇതേതോതിൽ വില വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. പവന് 21,760 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,720 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നത്.

Share this story