സ്വർണ വില കുതിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണ വില ഉയരുന്നത്. 21,560 രൂപയാണ് പവന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ ഉയർന്ന് 2,695 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച പവന് 80 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.

Share this story