ജിയാന്നി സുയിവര്‍ലൂണ്‍ ഇനി കേരള ബ്കാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കും

ജിയാന്നി സുയിവര്‍ലൂണ്‍ ഇനി കേരള ബ്കാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കും

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ മികച്ച പ്രകടനം ഡെല്‍ഹി ഡൈനാമോസിനു വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച ജിയാന്നി സുയിവര്‍ലൂണ്‍ ഇനി കേരള ബ്കാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കും . കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കരാറില്‍ ഡച്ച്‌ ഡിഫന്‍ഡറായ സുയിവര്‍ലൂണുമായി എത്തുകയും ചെയ്‌തു .സൈന്‍ ചെയ്തത് ഔദ്യോഗികമായി ഉടന്‍ തന്നെ സുയിവര്‍ലൂനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും . കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 17 മത്സരങ്ങളില്‍ ഡെല്‍ഹിക്ക് വേണ്ടി സുയിവര്‍ലൂണ്‍ കളിക്കുകയും ചെയ്‌തു .

Share this story