'ബിബിസി ഡോക്യൂമെന്‍ററിയിലുള്ളത് സത്യം മാത്രം': അനിലിന്‍റെ രാജി സ്വാഗതം ചെയ്ത് സതീശൻ

'ബിബിസി ഡോക്യൂമെന്‍ററിയിലുള്ളത് സത്യം മാത്രം': അനിലിന്‍റെ രാജി സ്വാഗതം ചെയ്ത് സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: അനിൽ കെ. ആന്‍റണിയുടെ രാജി സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. ബിബിസി ഡോക്യൂമെന്‍ററിയിലുള്ളത് സത്യം മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിന്‍റെ നയം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും  സ്വന്തം അഭിപ്രായം പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് പറയാമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

Share this story