കുട്ടികളുടെ പഠനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ബൈജൂസ് എജ്യുക്കേഷന്‍ ഫോര്‍ ഓള്‍

 രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സേനയുടെ മക്കൾക്കായി ബൈജൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓളും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഒന്നിക്കുന്നു
 കൊച്ചി: ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ എഡു്‌ടെക് കമ്പനിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ വിഭാഗമായ ബൈജൂസ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഫോര്‍ ഓള്‍, അതിന്റെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള സൗജന്യ ഇ-ലേണിംഗ് ഉള്ളടക്കം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 30.8 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 2 ലക്ഷം സര്‍ക്കാര്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക്  സൗജന്യ ലേണിംഗ് ലൈസന്‍സുകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് ബൈജൂസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തി.  
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതിനായി ബൈജൂസും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാരും ഒരു ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. കരാറിന്റെ വിപുലീകരണമെന്ന നിലയില്‍, ശരിയായ ഡിജിറ്റല്‍ അധ്യാപന ആസ്തികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രീ-ലോഡ് ചെയ്ത ബൈജൂസിന്റെ ഇ-ലേണിംഗ് ഉള്ളടക്കമുള്ള 5 ലക്ഷത്തിലധികം ടാബ്ലെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ (ടാബുകള്‍) വാങ്ങുമെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 12-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു
  അദ്ധ്യാപനത്തിനും പഠനത്തിനും ശരിയായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ മുഴുവന്‍ കഴിവുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഇ-ലേണിംഗ് ടൂളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഈ അതുല്യമായ മാതൃക സംസ്ഥാനത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ബൈജൂസിന്റെ സഹസ്ഥാപകയായ ദിവ്യ ഗോകുല്‍നാഥ് പറഞ്ഞു.

Share this story