ബി.എഫ്.എ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ജൂണ്‍ 14 വരെ

തിരുവനന്തപുരം ; സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം, മാവേലിക്കര, തൃശൂര്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളേജുകളില്‍ ബി.എഫ്.എ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ജൂണ്‍ 14 വരെ നീട്ടി. പ്രോസ്‌പെക്ടസും അപേക്ഷാഫോമും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും www.admissions.dtekerala.gov.in ല്‍ ലഭിക്കും. പ്ലസ്ടുവോ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ നേടിയവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് 300 രൂപയും പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 150 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റും അനുബന്ധ രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പും ജൂണ്‍ 18 വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്ബായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നാണ് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. ഫോണ്‍: 0471-2561313.

Loading...
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.