ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ലോഹം, വാഹനം, ഇന്‍ഫ്ര, ഫാര്‍മ, എഫ്‌എംസിജി, ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികള്‍ക്കായിരുന്നു പ്രധാനമായും നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.