ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുമായി പേ ടിഎം..!

ആഗോള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ സിറ്റി ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് പേ ടിഎം ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പേ ടിഎം ഫെസ്റ്റ് കാര്‍ഡ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ആഗോള തലത്തിലും സൈ്വപ് ചെയ്യാതെ കോണ്‍ടാക്ട്ലെസ് ആയും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ഒരുശതമാനം കാഷ് ബായ്ക്ക് എല്ലാമാസവും കാര്‍ഡിലേയ്ക്ക് വരവുവെയ്ക്കും. അതായത് 100 രൂപ ചെലവാക്കിയാല്‍ ഒരു രൂപ തിരിച്ചുലഭിക്കും. വര്‍ഷം 50,000ന് മുകളില്‍ ഇടപാട് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് വാര്‍ഷിക ഫീസായ 500 രൂപ ഒഴിവാക്കിനല്‍കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കാര്‍ഡില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ ആപ്പ് വഴിയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാര്‍ഡിനായി ആപ്പിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.